Digitalizované rukopisy ze sbírek ZČM - Filius Prodigus A Professorio Viennensi


Zpět na seznam rukopisů
Signatura : 504 B 022
Materiál : papír, filigrán ne ; Datace : 1677, 1678 ;
Jazyk : latina ;
504 B 022 - 504_B_022______20PIN3000FC.JPG
Popis : Synopse divadelních her sehraných vídeňskými bosými augustiniány v r. 1678 a 1677. První z nich obsahuje celkem tři jednání; první mělo 4 výstupy, druhé 5 a třetí opět čtyři výstupy (v textu nečíslované), za každým jednáním následovalo ještě intermedium. Druhá hra sehraná během duchovních cvičení roku 1677 obsahuje tři jednání; první a třetí mělo tři výstupy, druhé výstupy dva, za každým jednáním následovalo intermedium, na f. 3v scénická poznámka. f. 1r : Filius Prodigus A Professorio Viennensi F[ratrum] Eremit[arum] Discalc[eatorum] S[ancti] Augustini Viennae Austriae Sub tempus feriale Comice exhibitus Anno a Virgineo partu 1678 Mense Feb[ruarii] Die 20. Horis pomeridianis. ff. 1v - 2v : Actus Primus. Pater filij prodigi in praesentia sui Vicini se declarat felicem in filijs suis. ... x ... [f. 2r: Actus Tertius] Adit Patrem, a quo benigne recipitur in gratiam, non obstante indignatione alterius fratris natu majoris. Intermedium 3tiu[m] dabit Saltum f. 3r : EXERCITIVM Academicum Coram Reverendis P[atribus] et Fratribus a Professorio Viennensi Fratrum Eremit[arum] Discal[ceatorum] S[ancti] P[atri] Aug[usti]ni Rudi et extemporaneo Stylo In diebus feria libus exhibitum Anno qVo DVo fratres FeLIX et HarMIas StatVs an Choras gessere. [= 1677] f. 4r - 4v : Synopsis Dicendorum In scena Prima 1. Harmias et Felix fratres uterini deliberant de statu vitae ... x ... [In scena Tertia] 3. Moritur Felix; et finitur actio cum Intermedio ipsi[us] sepulturam concernente.

Vazba : vlepeno do novodobé papírové obálky