Digitalizované rukopisy ze sbírek ZČM - Gulistán-e Sá'dí


Zpět na seznam rukopisů
Signatura : 513 E 2
Rozměry (šířka/výška) : 13 cm / 21,5 cm ; Materiál : Papír.Filigrán: po ; Datace : 1258 A. H., tj. 1841/2 A. D. ;
Původ : Persie ; Jazyk : persky ;
513 E 2 - fc.jpg
Popis : Básnická skladba Gulistán perského básníka Å ajcha Abú'Abdilláha Mušarrifuddína b. Musliha Sá'dího (610-15-691 A. H. = 1213-19-1292 A. D.) v přepisu z poloviny 19. století; podpis písaře celého rukopisu 53v.

Psací plocha : Text ve vnitřním rámečku z několikanásobné linky zlatě a modře kolorované (na ff. 1v-2r navíc červeně), vnější rámeček z dvojlinky.

Výzdoba : Text ve vnitřním rámečku z několikanásobné linky zlatě a modře kolorované (na ff. 1v-2r navíc červeně), vnější rámeček z dvojlinky, na f. 1v bohatě zdobený arabeskový motiv ve čtvercovém poli, kolorovaný červenou, modrou a zlatou (7,9 x 7,9 cm), některá místa textu červeně.

Vazba : Vazba: druhotná, osmanského původu, lepenková, potažená zelenou kůží, desky zdobeny podél okrajů vytlačovaným a zlaceným pásem ze spirál, v rozích a uprostřed vykrajované ornamenty, do nichž vlepena zlacená kůže zdobená vytlačovanými florálními motivy, modrá ořízka; přiloženy dvě prkénkové desky pocházející patrně z původní kádžárovské vazby, desky potaženy černou kůží a zdobeny okrajovým rámečkem z dvojlinek s centrálním pásem se zlatými florálními motivy, v centru desek malba temperou, překrytá bezbarvým lakem, na přední desce 8 debatujících mužů s turbany ve dvou pásech, na zadní desce 8 mužů na koních ve třech pásech, z obou desek vybíhají pruhy kůže z původního hřbetu.

Foliace : Foliace 1997, f. 1r prázdné.

Provenience : Provenience: na zadní desce vazby bílou barvou inv. č. 5 342 Umělecko-průmyslového musea města Plzně, na předním přídeští a f. 1v tuší Inv. čís. 5 342., na f. 53v razítkem inv. č. 5342, na zadní předsádce fialové obdélníkové razítko s textem Knihovna Západočes. muzea v Plzni přír. čís.: sign., perem vyplněno inv. č. 22 760, tužkou sign. 513 E 2, na zadní předsádce tužkou an, na zadním přídeští tuší poznámka o nabytí z aukce Gilhofer & Ranschburg 19 5/I 12. č. 7.; na přídeští přiložené přední desky tuší poznámka z aukce Gilhofer & Ranschburg 19 5/I 12. č. 7. a Inv. čís. 5341 Umělecko-průmyslového musea města Plzně (obojí též na přídeští zadní desky), na zadní desce bílou barvou inv. č. 5341, na přídeští razítkové inv. č. 5 341 na oranžovém štítku a tužkou poznámky 1/2 ann a 15. Jahrhundert [sic] Nach Karabaczek sehr feine Arbeit, tj. hodnocení dr. Karabaczka, ředitele plzeňské zbrojovky a sběratele; převod z umělecko-průmyslového oddělení ZČM, zapsáno 4. 7. 1995.

Akvizice : Do knihovny převedeno z umělecko-průmyslového oddělení Zč†M.