Digitalizované rukopisy ze sbírek ZČM - Missale ecclesiae Pragensis


Zpět na seznam rukopisů
Signatura : 501 A 001
Materiál : papír ; Datace : 1479 ;
Jazyk : latina ;
501 A 001 - 501_A_001______0ISHN3000FC.JPG
Popis : Exemplář neúplný (chybí fol. [a 4]). Staré rukopisné značení složek, přičemž úvodní kalendářová složka nebyla počítána. Některé listy byly vytištěny v nesprávném pořadí, proto byly již ve staré době vyříznuty a vlepeny na správné místo; srovnej listy [s]3-6, celá složka [L4]; složka [y8] je zpřeházena: 1,4,2,3,6,7,5,8. Četné latinské přípisky náboženského obsahu rukou 15.-16. stol. (fol.[H 5v] a fol. [I 3r]). Na fol. [a 2r] přípisek asi z 18. století: "Pertinet ad Conventum Sti Adalberti Fratrum Praedicat: Civitatis Ustensis". Někdy poté se kniha dostala z íšstí nad Labem do Plzně. Na fol. [I 5v-6r] české verše o Kristově vzkříšení. Na fol. [L lv] "De moribus introitus" (notovaný latinský text). Na fol. [L 4v] pod impressem přípisek rukou z konce 15. stol.: "Anno domini .M.cccc.xcvo die Secunda Octobris Reverendissimus in Christo pater et dominus Dominus Johannes Misenensis episcopus hanc ecclesiamque Cimiterium ast Summum altare Consecravit in honorem Sancti Adalberti episcopi, ffestivitatum Christi Beatissime marie, wenceslai, katherine martyris ac virginis. In latere dextro Altare consecratum est in honore Sanctissime crucis, Sebastiani atque Fabiani, Decem milia militum, Dorothee, Appolonie, Marthe electe, s. Brigitte. - Altare autem partis sinistre Est consecratum in honore Divi Georgij martyris, philippi et Jacobi apostolorum, Sigismundi, Martini, Wolffgangi, Margarethe, Ursule cum sodalibus. - Sacristie vero altare consecratum est in honore Sancti Leonardi, petri et pauli apostolorum, procopij, Mauricij sociorumque eius, Barbare martiris ac virginis." Jak nasvědčuje zmínka o kostele sv. Vojtěcha, byl tento pamětní zápis pořízen v íšstí nad Labem, srov. A. Podlaha, Catalogus codicum manu scriptorum, qui in archivio Capituli metropolitani Pragensis asservantur. Pragae 1923, str. 59 a 109. Průběžná novodobá foliace tužkou.

Výzdoba : Většinou prosté iniciály červenou barvou. Text červený a černý, zčásti rukopisně doplňovaný. Na fol. [b 1r] vstupní iniciála [A6] blankytně modrou barvou na kvadratickém poli, přizdobeném zlatem; nad i pod zrcadlem textu bordura ve tvaru ratolestí se zlatými ozdobami. Na fol. [p 8v] malovaný kánonový obraz, "velmi podobný obrazu v paralelním strahovském exempláři Památníku národního písemnictví [dnes klášter premonstrátů] v Praze (DM III 23)" (Urbánková).

Vazba : Vazba původní, v nové době zčásti vyspravená, celokožená na dřevěných deskách, zdobená slepotiskem (linky, tvořící rám; ve vnitřním poli mřížování přizdobené rozetkami). Kování v rozích a uprostřed obou desek; dvě neúplné kovové spony. Pokryv poněkud poškozen červotočem. Vazba je podobná vazbě strahovského exempláře (DM III 23) Památníku národního písemnictví [dnes klášter premonstrátů] v Praze. Na vnitřní straně přední desky tištěné exlibris "KNIHOVNA HISTORICKÉHO MUSEA V PLZNI" s připojenou starší značkou "Prv. 1". Na fol. [a 2v] kulaté razítko "KNIHOVNA hist. musea V PLZNI" a (nesprávný) přípisek "Arc. 338". Na tištěném exlibris kulaté razítko "Knihovna Západočeského musea v Plzni" s číslem "4368" a se starší značkou "ST 1/72".