Digitalizované rukopisy ze sbírek ZČM - Biblia latina


Zpět na seznam rukopisů
Signatura : 502 F 13
Rozměry (šířka/výška) : 20,6 cm / 32,4 cm ; Materiál : Pergamen. ; Datace : polovina 14. století ;
Původ : Francie ? ; Jazyk : latinsky ; Písař : Gothica formata a gothica cursiva, psáno jedním neznámým písařem. ;
502 F 13 - 502_F_13_______27MIN30010V.JPG
Popis : Neúplná latinská bible z poloviny 14. století, pocházející patrně z Francie; po obvyklé prefaci na f. 2r následují tyto knihy Starého zákona: Liber Proverbiorum (ff. 2v-42v), Liber Ecclesiastes (ff. 44r-60v) a Canticum Canticorum (f. 62r-80v). Všechny tři knihy mají úplný počet kapitol v pořadí shodném s Vulgátou s drobnými textovými odchylkami, mj. v těchto částech: Proverb. 9, 12.; Proverb. 9, 18.; Eccles. 12, 14.; Cant. 7, 13. Po obvyklé prefaci na f. 81r následují tyto knihy Nového zákona: Iac., I. Petr., II. Petr., I. Ioan., II. Ioan., III. Ioan., Iudae, Apoc. s drobnými odchylkami v textu a v pořadí shodném s Vulgátou, až na jediné místo: Apocalyp. ...11 (= Vulg. 11, 1. - 11, 18.) a Apocalyp. ...12 (= Vulg. 11, 19. - 12, 18.).

Kolace : Skladba kodexu: přilepen nepopsaný pergamenový list jiného druhu než ve vlastním kodexu (= f. 1), následují 4 kvinterny, jedno binio, jeden kvintern, jeden kvatern a 8 kvinternů, přičemž ze 4. kvinternu chybí poslední list (bez ztráty textu).

Psací plocha : Psáno v jednom hlavním sloupci a ve dvou vedlejších v zrcadle od 20,8:14,0 cm do 25,1:14,5 cm, v předem narýsované liniatuře, na vnitřní straně dochovány pomocné vpichy, 46 až 57 řádků. Červeno-modré versálky (na ff. 12r-47v neprovedeny), místy representanty a ukazovací ručičky, živá záhlaví nejprve rudkou, od. f. 55r hnědým inkoustem, teprve u knih Nového zákona červenou a modrou barvou, odkazy na kapitoly římskými číslicemi červenou a modrou (f. 126r zelenou a modrou) poškozeny oříznutím.

Výzdoba : Výzdoba: rozvilinkové kolorované iniciály v barvě červeno-modro-zeleno-hnědé se stylizovanou florální výzdobou, a to na f. 2v P-ARABOLE, na f. 44v U-Anitas, na f. 62v O-SCULET[ur], na f. 89r P-etrus, na f. 109r I-Ydas a na f. 112r A-pocalipsis. Menší kolorované iniciály červenou, modrou, zelenou a hnědou na f. 2r I-ungat[us], na f. 44r M-e a U-ERBA, na f. 62r S-Alomon, S-Icut, Q-Uatuor, N-otandum, O-mnes a M-Atias, na f. 81r I-Acob[us] a N-on, na f. 96r S-Ymon, na f. 100r Q-uod, na f. 107r S-enior, na f. 108r S-enior a na f. 111r O-mnes. Červeno-modré versálky (na ff. 12r-47v neprovedeny), místy representanty a ukazovací ručičky, živá záhlaví nejprve rudkou, od f. 55r hnědým inkoustem, teprve u knih Nového zákona červenou a modrou barvou, odkazy na kapitoly římskými číslicemi červenou a modrou (f. 126r zelenou a modrou) poškozeny oříznutím.

Vazba : Vazba: prkénková, opatřená hnědou kůží, zachovalá, prostá bez ozdob, hřbet o 6 vazech, mezipolí zdobena vytlačovaným a zlaceným ornamentálním dekorem s centrálním kosočtvercem, ve 2. mezipolí tlačený a zlacený text "PROVER. SALOM.", v 6. mezipolí stržený štítek se zbytky tlačeného a zlaceného textu "[I]ACOB DE CHART.", který naznačuje obsah původně vevázaného svazku, červeně stříkaná ořízka. Rozměry vazby: 33,5 x 21,0 cm.

Foliace : Foliace: 1993; ff. 1rv, 43rv, 61rv prázdné. Pokud byly jednotlivé složky dříve číslovány, byly při převazbě seříznuty. Pergamen na mnoha místech vyspraven sešitím.

Dochování : Palimpsest. Pergamen na mnoha místech vyspraven sešitím.

Provenience : Provenience: na přední desce vazby bílou barvou inv. č. "1500" Umělecko-průmyslového musea města Plzně, na předním přídeští nahoře tužkou "AR I/52", nad tím škrtnutá číslice tužkou "77" a cena "320,-", dále nalepený štítek z německého aukčního katalogu s tištěným popisem rukopisu "Biblia latina: Liber Proverbiorum, Ecclesiastes, Canticum Canticorum. Epistola Jacobi, Epistolae I, II Petri, Epistolae I-III Johannis, Epistola Judae, Apocalypsis. Latein. Pergamenthandschrift von 140 Blatt (davon 3 unbeschrieben) in Fol. aus dem XIV. Jahrhundert mit 6 größeren und vielen kl. Initialen. Palimpsest. In altem Lederbande (XVIII. Jahrh.) mit dem Aufdruck: "Proverb. Salom". 320.- Diese 32x20 1/2 cm große Handschrift, die, mit den kurtzen Einleitungen S. Hieronymi, von einem Interlinear- u. Marginal-Kommentar begleitet ist, stellt ein Palimpsest dar. An der Rëndern, teilweise auch mitten im neuen Texte tritt uns eine Fülle deutlich lesbarer Reste der ursprünglichen Handschrift entgegen. Dem eigenartig knieförmigen Duktus nach haben wir hier, voraussichtlich, die Kurzschrift eines latein. kirchl. Textes vor uns, wie sie im XII. Jahrhundert in England nachweisbar ist. Bemerkenswert ist die Dünne des Pergaments in der Mitte des Blattes gegenüber den, noch die alten Schriftzeichen tragenden, wenig abgeriebenen Rëndern, besonders zu Anfang der Handschrift. Der Text ist in 3 Columnen geschrieben, von dessen Zeilenköpfen hin u. wieder blaue u. rote Auslëufer ausgehen. Die 6 großen und vielen kleinen Initialen sind blau u. rot gehalten, leicht mit Linien ornamentiert u. zeigen den üblichen Charakter der Handschriften des XIV. Jahrh. Auff Blatt 11-41 sind die Anfangsbuchstaben nußfarbig hervorgehoben, ja fehlen z. T. ganz, da eine wohl für spëter beabsichtigte farbige Ausmalung derselben unterblieben ist. Blatt 1, 42 u. 62 sind leer. Das Pergament zeigt viele gestopfte u. ungestopfte Löcher. Die Erhaltung alten Handschrift ist vorzüglich.", pod ním další nalepený štítek s vepsaným popisem "Vitrina 1. Čís. 5. Doklad K. W. Hiersemann č. pp. 1056 29/10 1909. Stol. XIV. Prace: Rukopis na pergamenu: Biblia latina, Liber proverbium, Ecclesiastes, Canticum Canticorum etc. (Latinsky) s interlineárním a marginálním komentářem. Uprostřed jeden sloupec psaný hrubším a po stranách dva sloupce psané drobnějším písmem. Poč. oddělení skupin řádkových zdobeny jsou většími, neb menšími, kreslenými a vybarvenými inicialami, neb písmenami počátečními. Patro II. - Sál II." dole tužkou "hn.-", na přední předsádce recto černé obdélníkové razítko s textem "KNIHOVNA Západočeského muzea V PLZNI", perem starší sign. "UP 1/2-12", přír. č. "16 290", a platná sign. tužkou "502 F 13", na ff. 1v a 2v razítkem inv. č. "1500", na zadním přídeští stopy po strženém štítku (2,8:4,9) cm s vytlačeným nezřetelným textem, pravděpodobně z doby před prodejem v antikvariátu; zakoupeno u firmy K. W. Hiersemann z Lipska r. 1909 (čpp. 1056).

Akvizice : Převedeno z umělecko-průmyslového oddělení ZČM v Plzni, zapsáno 17. 7. 1986.