Digitalizované rukopisy ze sbírek ZČM - De expositione vocabulorumTractatus grammaticus


Zpět na seznam rukopisů
Signatura : 503 D 12
Rozměry (šířka/výška) : 22 cm / 32 cm ; Materiál : Papír, f. I přednï ; Datace : kolem poloviny 15. století ;
Původ : Čechy, Plzeň ? ; Jazyk : latinsky ; Písař : Jeden písař (gothica cursiva). ;
503 D 12 - fc.jpg
Popis : Latinský výkladový slovník, pravděpodobně anonyma zvaného Papias De expositione vocabulorum, vzniklý po polovině 15. století.

Kolace : Skladba: oktatern (z něhož byly poslední dva listy oříznuty, bez ztráty textu, takže 14 ff.) 25 sexternů (2x6 ff.), jeden kvatern (4x2), za nímž následuje jeden list (f. 323). Dochovány složkové kustody, částečně poškozeny oříznutím.

Psací plocha : Psáno ve dvou sloupcích o 55 řádcích, v zrcadle 25,0 x 15,0 cm (předkresleno), proškrty žlutou, incipity hesel červeně, červené marginální odkazy pod stranách. Ff. 1v, 2v a 320v-324v prázdné.

Výzdoba : Iniciály: na f. 3r: F-Ili celostránková iniciála, ohraničená zelenou linkou ve dvou odstínech, fialovou stylizovaný akant, florální výběžky vybíhající rozvilinkami k dolnímu i hornímu okraji stránky, na začátku každé části slovníku majuskulní plné písmeno ve čtvercovém ornamentálním pozadí, zdobené zelenou, fialovou, zlatou, hnědou, žlutou, modrou a červenou, a to 3v: A (f. 3v, zalomená do 12 ř.), 24v: B (f. 24v, zal. do 12 ř.), 29r: C (f. 29r, zal. do 12 ř.), 55r: D (f. 55r, zalomená do 12 ř.), 65v: E (f. 65v, zalomená do 10 ř.), 77r: F (f. 77r), 88v: G (f. 88v, zal. do 10 ř.), 95r: H (f. 95r), 99v: I (f. 100r, zal. do 13 ř.), 114v: K (f. 114v, zal. do 8 ř.). 115v: L (f. 115v, zal. do 12 ř.), 128v: M (f. 128v, zal. do 9 ř.), 149r: N (f. 149r, zal. do 11 ř.), 159r: O (f. 159r, zal. do 12 ř.), 169r: P (f. 169r, zal. do 12 ř.), 203v: Q (f. 203v, zal. do 11 ř.), 209v: R (f. 209v, zal. do 11. ř.), 220v: S (f. 220v, zal. do 11 ř.), 254r: T (f. 254r, zal. do 12 ř.), 268r: V (f. 268r, zal. do 12 ř.), 280v: X (f. 280r, zal. do 11 ř.), 281r: Y (f. 281r, zal. do 8 ř., s náčrtem rozvilinky olůvkem na spodním okraji listu), 283v: Z (f. 283v, zal. do 12 ř.), 284v: V-Ox (f. 284v, zal. do 11 ř.). Červené a modré versálky zalomené do 3 řádků. 84v: Na f. 84v dva kruhy v obdélníku (4,2 x 8,0 cm) nadepsané "Duo arculi". 204r: Na f. 204r kruh ve čtverci (6,7 x 6,7 cm), 204v: na f. 204v totéž (7,0 x 6,7 cm).

Vazba : Vazba prkénková, přetažená hnědou kůží, velmi poškozenou (se stopami po červotoči), která byla novodobě restaurována. Na zadní i přední desce zdobena vytlačováním, a to kosočtverci v obdélníkovém rámci z jednoduchých linek, routy s nezřetelnými terčíky, na obou deskách stopy po rohových i středových puklách (na přední desce navíc ozdobena 2 menšími puklami, jež byly připevněny nad a pod středovou puklu), stopy po úchytkách na dvě spony, hřbet částečně odtržen, o 4 vazech, bez ozdob, v prvním mezipolí stopy po starší nálepce.

Foliace : Foliace: novodobá, 1999.

Dochování : Zadní a přední přídeští při opravě vazby odstraněno, dochovány pouze pergamenové záložky pro zpevnění, rukopis na dolní hraně porušen (především v první části) vlhkem a plísní.

Provenience : Provenience: na přední desce bílou tuší 5898, ve druhém mezipolí hřbetu hřbet částečně odtržen, o 4 vazech, bez ozdob, v prvním mezipolí stopy po starší nálepce, nálepka s perforovaným okrajem a modrým rámečkem, v němž razítkovým číslem 28 a tuší č. 5898, na zadní desce nálepka se sign. 3/3-17, na pergamenové záložce před f. 1 červenou tužkou Inv. čís. 5898, na f. 1r fialové kulaté razítko s opisem ZíDUÅ Ní íšÅ˜AD V PLZNI (též na ff. 10r, 48r, 128v, 129r, 188r, 251r, 284v, 285r, 286v, 299r a 315r), na oranžové nálepce razítkové č. 5898, černé obdélníkové razítko s textem KNIHOVNA Západočeského muzea V PLZNI, perem starší sign. UP 3/3-17 (škrtnuto), přír. č. 15 489, tužkou současná sign. 503 D 12, na f. 2r tužkou čís. inv. 5898, na f. 3r Ex libris Archidiaconatus Pilsnensis perem ze 17. st., fialové razítkové inv. č. plzeňského arciděkanství 28 s dalším razítkem Inventárně provedeno, tamtéž červeným perem Inv. 5898.

Akvizice : Dar z knihovny kostela sv. Bartoloměje v Plzni (rok neuveden), převod z umělecko-průmyslového oddělení, zapsáno 23. 7. 1985.