Digitalizované rukopisy ze sbírek ZČM - Kvartalbuch Komotauer Innung der Müller 1642÷17


Zpět na seznam rukopisů
Signatura : 504 B 023
Materiál : papír, filigrán je ; Datace : 1642-1771 ;
Jazyk : němčina ;
504 B 023 - 504_B_023______0FTLN3000FC.JPG
Popis : Kniha chomutovského cechu mlynářů (srov. např. f. 2r „Zu Comothau“) z let 1642÷1771, kam byly zapisovány poplatky tovaryšů, povolení k vandru a potvrzení o vyučení.

Vazba : lepenková, jako makulatury použito celkem 14 zlomků nezjištěného latinského prvotisku nebo paleotypu církevně právního obsahu o velikosti 20,0:15,9 cm, pokryto pergamenem s nezjištěným latinským církevně právním textem z 15. století, psaným ve dvou sloupcích, a to kapitoly 124÷132 a 222÷228; stopy po páru kožených tkanic, na přední straně novodobá nálepka s textem „Knížka s růz. zápisy“, nad ní špatně čitelný soudobý název rukopisu „Buch in denen Handtwercks der Milers und [...]Lehr ge[...]“