Digitalizované rukopisy ze sbírek ZČM - Breviarium Ordinis Minorum


Zpět na seznam rukopisů
Signatura : 504 D 15
Rozměry (šířka/výška) : 19 cm / 26,5 cm ; Materiál : Pergamen. ; Datace : polovina 14. století ;
Původ : Itálie, Toskánsko ; Jazyk : latinsky ;
504 D 15 - 504_D_15_______1PVKN3000FC.JPG
Popis : Breviář minoritského původu z poloviny 14. století; na monastický původ ukazuje nejen incipit ("Fratres scientes quia hora est [...]", f. 12r), ale i některé hymny a officia, srov. např. incipit hymnu ke sv. Františkovi na f. 203v "In s[an]c[t]i francisci c[on]f[rat]res ad uesp[eras]", stejně jako stejným písařem in extenso zapsaný kalendář (ff. 2r-7v), který předchází vlastnímu breviáři a který uvádí zlatý počet, nedělní písmena, římský kalendář, jména světců s poznámkou o počtu čtených lekcí; zde je např. ke 13. červnu uváděno "S[an]c[t]i Antoni[i] co[n]fessori[s] ordinis fratres minores" (f. 4v). Podle dalších jmen světců zapsaných v kalendáři usuzujeme na toskánský původ rukopisu, srov. např. svátek sv. Torpetia z Pisy, uváděný k 17. květnu (f. 4r), přičemž jména českých světců chybějí. Nejméně od dvou mladších písařů pocházejí doplňky z druhé poloviny 15. století a z přelomu 15. a 16. století; starší z nich zapsal text na ff. 196v-197r "Incipit off[iciu]m s[an]c[t]e crucis edit[um] p[er] d[omi]n[um] ioh[annem] p[a]p[a]m uigesimu[m] s[ecundu]m." (papežem v letech 1316-1334), od mladšího písaře (písařů) pocházejí "Ad mattutinum comemoratio[n]es" (f. 1r), "Ad Vesperas antifona" (f. 1v) a "Incipit off[iciu]m sepulture paruuor[um] chri[sti]ano[rum]" na zadním přídeští, patrně další písař nad něj připsal text nejasného určení s incipitem "Te lucis ant[em] termin[um] ver[um] creato[r] possimus ut soluto ...".

Psací plocha : Folia 11v, 197v, 208rv, 267rv prázdná.

Výzdoba : Rukopis bohatě zdoben iniciálami v barvách červeno-modro-zeleno-hnědé, jež jsou obvykle doplněny ornamentálními rozvilinkami (vinou převazby často oříznutými), a to na f. 12r F-ratres zalomená do 14 řádků, na f. 32r P-rimo zalomená do 3 řádků, na f. 57r O zalomená do 5 řádků, na f. 123v I-n zalomená do 6 řádků, na f. 143v P-rimu[m] zalomená do 5 řádků, na f. 149r D-um, zalomená do 5 řádků, na f. 199r C-onditor zalomená do 6 řádků, na f. 209r P-rimo zalomená do 12 řádků, na f. 209v B-EAT[US] UIR v šíři jednoho sloupce (5,6:6,1 cm), na f. 218v D-omin[us] zalomená do 4 řádků, na f. 224r D-ixi zalomená do 5 řádků, na f. 229r D-ixit, zalomená do 4 řádků, na f. 232v S-aluu[m] zalomená do 6 řádků, na f. 239v E-xultate zalomená do 5 řádků, na f. 245r C-antate zalomená do 5 řádků, na f. 252v D-ixit zalomená do 5 řádků, na f. 257r L-etatus zalomená do 3 řádků, na f. 258v M-em[en]to zalomená do 3 řádků, na f. 260r C-onfiteor zalomená do 3 řádků, na f. 261v B-ened[i]c[tu]s zalomená do 3 řádků, na f. 268r D-eus zalomená do 3 řádků, a F-r[atre]s zalomená do 10 řádků, na f. 283v E-cce zalomená do 4 řádků, na f. 292r E-cce zalomená do 5 řádků, na f. 317v A-udite zalomená do 5 řádků, na f. 334v B-eate zalomená do 5 řádků, na f. 342v T-emp[or]e zalomená do 4 řádků, na f. 351v F-amulos zalomená do 7 řádků, na f. 358r I-n zalomená do 5 řádků, na f. 368r A-b zalomená do 4 řádků, na f. 383r A-pparuit zalomená do 5 řádků, na f. 393r E-cce zalomená do 5 řádků, na f. 415r F-r[atre]s zalomená do 6 řádků, na f. 446r A-b zalomená do 5 řádků.

Vazba : Vazba lepenková, z druhé poloviny 19. století, rozměry: 28,0:19,5 cm. Desky pokryty hnědým mramorovaným papírem, hřbet o 5 vazech a růžky ze světle hnědé kůže, vazy zvýrazněny vytlačovanými a zlacenými linkami, ve druhém mezipolí zlacený titul "

Foliace : Foliace novodobá.

Dochování : F. 12 a 149 v minulosti vyříznuty pro výstavní účely, dnes vloženy zpět, f. 171 podélně odříznuto, ale připevněno zpět, text na f. 461 poškozen, šestá lekce již zcela nečitelná.

Provenience : Provenience: na přední desce vazby bílým inkoustem inv. č. "1496" Umělecko-průmyslového musea města Plzně, na zadní desce bílá nálepka s neplatnou sign. "2/2-1" perem, na předním přídeští tužkou stará sign. (?) "Q 160", tamtéž na nalepeném štítku perem rukopisný popis "Vitrina 1. Čís. 1. Doklad G. Hess Mnichov 13./12. 1902. Okolo 13. stol. Práce: jihofrancouzská neb italská: Rukopisná kniha na pergamenu s latinským textem ve dvou sloupcích psaným s pečlivě malovanými inicialami, ornamentálně vypravenými ve slohu romanizujícím. Patro II. Sál. II." a tužkou "inv. č. 1496", na předním přídeští dále černé obdélníkové razítko s textem "KNIHOVNA Západočeského muzea V PLZNI", perem neplatná sign. "UP 2/2-1", přír. číslo "15 571" a tužkou současná sign. "504 D 15", na přední předsádce verso červeným pastelem "1902 - 7. December č. -5-" na ff. 1v a 2v razítkem "1946" (sic), na ff. 11v a 12v modrým pastelem "S. P. M ??26. a", na f. 12r tužkou "Inv. č. 1496", na ff. 148v a 149v modrým pastelem "S. P. M ??26. b", na f. 149r tužkou "inv. č. 1496", na f. 210r tužkou "Vitr. 1 - c1.", na zadním přídeští tužkou "2 leere Ppblt. 459 Ppblt."; zakoupeno u firmy G. Hess, Mnichov v r. 1902.

Akvizice : Převedeno ze sbírek uměleckoprůmyslového oddělení ZČM v Plzni, zapsáno 25. 7. 1985.