Digitalizované rukopisy ze sbírek ZČM - Zunftartikeln der Stadt Freiburg


Zpět na seznam rukopisů
Signatura : 510 C 001
Materiál : papír ; Datace : 1455-56 ;
Jazyk : němčina ;
510 C 001 - 510_C_001______0QINN30001R.JPG
Popis : Opis cechovních písemností, nejčastěji cechovních artikul města Freiburgu im Űchtlande (Å výcarsko) z poloviny 15. století; na ff. 1r-3r "Item züm Erst[e]n von den Smiden" na f. 3rv "Von den Messersmiden" na ff. 4r-7v "Der gewantsnider [!] und Kremer ordenung etc." na ff. 8r-10v "Der Metzig[er] ordenunge etc." na ff. 11r-13r "Der snider [!] Satzung." na f. 13rv "Von den Tüchstherern" na ff. 14r-15r "Der brotbecken Ordenunge." na f. 15v "Vff montag nach Sant Martgarethen tag Anno m[ilesimo] q[uadrigentesimo] lvjto ist der Rat überkomen dire [sic] nachgeschriben ding" na ff. 16r-17r "Kursener Ordnung" na ff. 18r-19r "Zimerlut ordnung" na ff. 20r-21r "Der Reblut Ordnung" na f. 21v "Balierer ordenu[n]g vff Jr [sic] a[n]bringen durch ein Rat Angesehen wie hernach volget" na f. 22r "Der müller ordnu[n]g" (text škrtnut, totéž na ff. 22v-23r)

Výzdoba : na f. 1r jednoduchá ornamentální perokresebná iniciála G-ewissen, na ff. 8r a 20r I-tem.