Digitalizované rukopisy ze sbírek ZČM - Copien ettlicher Zunfft Brieffen


Zpět na seznam rukopisů
Signatura : 510 C 003
Materiál : papír ; Datace : 1440-41 ;
Jazyk : němčina ;
510 C 003 - 510_C_003______2BEQN30001R.JPG
Popis : Opis kopiáře cechovních listů Freiburgu z let 1440-1441, občasné škrty a opravy textu. Rukopis přináší cechovní statuta, a především korespondenci ve věci vzájemných sporů z let 1440, případně 1441; na f. 1r : Copie[n] ettlich[er] Zunfft Brieffen [der Stadt Freiburg] na f. 1r - 14r : Item wart erkant was knecht herkement [!] die mit Husheblich hiesessent ... x ... uff den nachsten Sontag vor sant Vitus tag des heilig[en] Martyris Anno Xlj° [= 12.6. 1441] na f. 12r : list týkající se malířského cechu.

Vazba : bez vazby, složky sešity střívky, hřbet zpevněn dvěma zlomky pergamenu s blíže neidentifikovaným latinským textem ze 14. století