Digitalizované rukopisy ze sbírek ZČM - Wir Rudolff der Annder


Zpět na seznam rukopisů
Signatura : 510 C 021
Materiál : pergamen ; Datace : 1604 ;
Jazyk : němčina ;
510 C 021 - 510_C_021______29MMN30001R.JPG
Popis : Diplom císaře Rudolfa II. (1552÷1612), datovaný 16. srpna 1604 v Praze, jímž povyšuje bratry Carla, Christopha, Jacoba, Albrechta a Wilhelma Elsenhamery a jejich potomky do šlechtického stavu, uděluje jim erb a šlechtický titul „Elsenhaimern von Elsenhaim“. Podpis druhého signatáře nečitelný, pod plikou soudobý německý regest a poznámka Collath[ur]“, na plice poznámka „Ad mandatum Sac[r]ae Caes[ar]ae Maiestatis proprium An[dreas] Hannewaldt m[anu] p[ropria].“, na f. [1]v soudobý podpis „R Sartor m[anu] p[ropria]“ (?). f. 1r : Wir Rudolff der Annder, von Gottes genaden [!], Erwohlter Römischer Kaiser, Zü allen Zeiten, Mehrer des Reichs in Germanien, Zu Hungern, Behaim, Dalmatien, Croatien unnd Sclauonien etc. König, [...], damit Unnsere unnd des Reichs liebe getrewen, Carl, Cristoph, Jacob, Albrecht unnd Wilhelm, die Elsenhamer, Gebrüedere, vor Unnser Kaiserlichen Mayestëtt berüembt worden ... x ... Der geben ist auf Unnserm Königlichen [!] Schloß Zu Prag, den SechZehenden tag, des Monats Augusti, Nach Christi Unnsers lieben herrn unnd Seligmachers Gepurt [!], SechZehenhundert unnd im Vierten, Unserer Reiche, des Römischen, im Neün unnd Zwannzigisten [!], des Hungerischen, im Zway unnd Dreissigisten, unnd des Behaimischen, auch im Neun unnd Zwannzigisten Jahren. Rudolff m[anu] p[ropria]

Výzdoba : Uprostřed textu temperou malovaný znak se znakem Elsenhaimerů z Elsenhaimu ve zlatém rámečku, nesignováno (12,8:9,9 cm), podél horního okraje a po stranách bohaté perokresebné rozviliny zdobené zlacením, k nimž vybíhají úponky z iniciál W-ir, R-udolff, G-ottes a R-eichs v prvním řádku textu.