Digitalizované rukopisy ze sbírek ZČM - Wir Ferdinandt der Ander


Zpět na seznam rukopisů
Signatura : 510 C 022
Materiál : pergamen ; Datace : 1628 ;
Jazyk : němčina ;
510 C 022 - 510_C_022______29MWN30001R.JPG
Popis : Diplom císaře Ferdinanda II. (1578÷1637), datovaný v Praze 24. dubna 1628, jímž povyšuje Clementa Radolta, sekretáře císařské dvorní komory, a jeho potomky do šlechtického stavu, uděluje mu erb a šlechtický titul. Podpis druhého signatáře nečitelný, pod plikou soudobý německý regest a poznámka Collath[ur]“, na plice poznámka „Ad mandatum Sac[r]ae Caes[ar]ae Maiestatis proprium Arnoldin v[on] Clarstain m[anu] p[ropria].“, na f. [1]v soudobý nečitelný podpis. f. 1r : WIR Ferdinandt der Ander, von Gottes gnaden, Erwöhlter Römischer Kaiser, Zu allen Zeiten Mehrer deß Reichs, in Germanien, Zu Hungarn, Böhaimb, Dalmatien, Croatien unnd Sclauonien etc. König, [...], damit der Ersam, Gelehrt, Unnßer unnd deß Reichs liebe getrewen, Clement Radolt, Unnßer HoffCammer Secretarius vor Unnß sunderbar berüembt worden ... x ... Geben auf Unnßerm Königlichen Schlosß Zu Prag, den Vier und Zwaintzigsten [sic] Monats tag Aprilis, Nach Christj Unnßers lieben Herren unnd Seeligmachers Geburtt, Sechtzehenhundert acht und Zwaintzig, Unserer Reiche, deß Römischen im Neünten, deß Hungerischen im Zehenden unnd deß Behaimischen im ailfften Jahren. Ferdinand

Výzdoba : Uprostřed textu temperou malovaný znak ve zlatém rámečku, po stranách dvě ženské postavy, Justitia (napravo) a Svornost (nalevo), nad znakem v kartuši miniatura s námořní bitvou, pod znakem miniatura v kartuši s pohledem na idylickou krajinu (zobrazující lodě na řece, zahradu a hostinu v paláci), signováno vpravo dole „V. REICHART f[e]c[it]“ (patrně Veit Reichert, který je uváděn r. k 1672 v Norimberku, viz Thieme-Becker XXVIII, s. 105) a vpravo dole „1628. Prag“ (16,4:12,5 cm), v prvním řádku textu iniciály W-IR, F-erdinandt, G-ottes, Erwöhlter, R-ömischer a K-aiser s jednoduchými perokresebnými rozvilinkami.