Digitalizované rukopisy ze sbírek ZČM - Kniha příjmů a výdajů cechu pekařů


Zpět na seznam rukopisů
Signatura : 513 A 001
Materiál : papír ; Datace : 1745-1852 ;
Jazyk : čeština ;
513 A 001 - 513_A_001______29YMN3000FC.JPG
Popis : Kniha příjmů a výdajů pekařského cechu v Plzni z let 1745-1852: na ff. 2r-16r česky zapsané cechovní příjmy z let 1745-1783. na ff. 16v-92v, 110r-150v a 153-160r pokračují pro léta 1788-1797 německy a jsou doplněny německými zápisy o vykonání kvartálních zkoušek tovaryšů z let 1788-1852. na ff. 93r-109v zapsána česky cechovní vydání z let 1745-1784, mj. pravidelně o vydáních "Na Pautie totiž Zeleno= a Swato=Horskau, tež Klatowskau" (tyto až do r. 1750). na ff. 151r-153r a 176r české zápisy z cechovních shromáždění z let 1760-1765 a roku 1745;

Vazba : lepenková, desky potažené hnědou kůží, bohatě zdobeny vytlačovanými palmetovými pásy podél rámcové kompozice s florálním pásem a vnitřním kosočtvercovým polem, hřbet (poškozen) o 4 vazech, které jsou od mezipolí odděleny linkami, dochovány zbytky dvou párů zelených lněných tkanic