Digitalizované rukopisy ze sbírek ZČM - Korán - fragment


Zpět na seznam rukopisů
Signatura : 513 A 4
Rozměry (šířka/výška) : 23 cm / 34,5 cm ; Materiál : Papír.Filigrán: dv ; Datace : druhá třetina 18. století ;
Původ : Střední východ ; Jazyk : arabsky ;
513 A 4 - fc.jpg
Popis : Arabský fragment Koránu z poloviny 18. století; dochována část čtvrté súry nisá tj. Ženy (ff. 1r-15v, Hrbek, s. 524-542), a to verše 24 až 152; a část páté súry mayde, tj. Prostřený stůl (ff. 16v-30r, Hrbek, s. 600-611), a to verše 1-82, včetně úvodní tzv. basmaly s incipitem bismi al-llahi ar-rahmani ar-rahimi. Arabština, duktus nesíh, vokalizováno.

Kolace : Nepravidelné kustody.

Výzdoba : Text v rámečku z několikanásobné linky a zlatých pásů, zlacené kroužky oddělující jednotlivé verše, na začátku 4. a 5. súry na ff. 1v a 16v florálně-ornamentální záhlaví bohatě zdobené zlacením, po stranách svislá florální linka doplněná zlaceným kvítkem, na konci 4. a 5. súry na ff. 15v a 30r akvarelová a zlacená ozdobná viněta se stylizovanými kvítky, v rámečku ze zlatých linek.

Vazba : Vazba: lepenková, potažená hnědou kůží, zdobená podél okrajů vytlačovanou a zlacenou linkou, v rozích a uprostřed vykrajované ornamenty, do nichž vlepená kůže barvená v ornamentálních plochách modře, zeleně, červeně a černě a členěna zlatým filigránem s florálními vzory, k zadní desce připojena část, která původně přesahovala na přední desku, která je tvořena ze stejného materiálu a zdobena obdobně jako vlastní desky, předsádky (včetně přesahu) jsou pokryty kůží zdobenou bohatým reliéfním vytlačováním v podobě florálních ornamentů, podél okrajů pásy s arabským textem, zlaceno, dochována zadní předsádka ze světle fialového papíru.

Foliace : Foliace 1997, ff. 1r, 16r, 30v-31v a 32v prázdná.

Dochování : Ff. 1 a 16 v minulosti vyříznuta a vložena do pasparty, dnes vložena zpět do rukopisu.

Provenience : Provenience: na přední desce vazby tuší inv. č. 4 869. b. Umělecko průmyslového musea města Plzně, na zadní desce tuší inv. č. 4 869., na f. 1v tuší inv. č. 4 868 a, na f. 16v tuší inv. č. 4 868 b, na f. 32r fialové obdélníkové razítko s textem Knihovna Západočes. muzea v Plzni přír. č.: sign., černým perem vyplněno inv. č. 22 761, tužkou současná sign. 513 A 4, na zadní předsádce verso tuší Inv. čís. 4 868 (c.) Umělecko průmyslového musea města Plzně, tužkou č. 178, dole stopy po stržené nálepce; převod z umělecko-průmyslového oddělení ZČM, zapsáno 4. 7. 1995.

Akvizice : Do knihovny převedeno z umělecko-průmyslového oddělení ZČM v r. 1995.