Digitalizované rukopisy ze sbírek ZČM - Christliche ANDACHTS ŰBUNGEN im GEBETH und LOBE


Zpět na seznam rukopisů
Signatura : 513 B 001
Materiál : papír ; Datace : 1747 ;
Jazyk : němčina ;
513 B 001 - 513_B_001______2A6UN30183P.JPG
Popis : p. [III] : Christliche ANDACHTS ŰBUNGEN im GEBETH und LOBE GOTTES 1747. pp. 1 - 200 : Morgen Andacht bey Dem Aufstehen. Die allmacht des Vaters seegne mich Die weißheit des Sohnes regiere mich Die gütigkeit des H. Geistes Heilige mich ... x ... [Zur unversehrten Zunge] ...; stille die zungen meiner feinde, die meine ehre verlezen wollen, Dass auch meine Zunge mit dir ewig das Heilig, Heilig, Heilig singen möge. Amen. Německá modlitební kniha z roku 1747 s mimořádnou výtvarnou výzdobou, podle pořadatelů výstavy Pražské baroko v r. 1938, kde byl rukopis vystaven, se jedná o pražskou práci.

Výzdoba : Rukopis doplněn mědirytinami, a to č. I na p. [II] Veraikon Krista s vykrojeným horním půlobloukem, nesignováno (21,2:16,9 cm) č. II mezi pp. [IV]÷1 „S. FRANCISCUS DE PAULA. Fund. Ord. Minim.“ (!), číslovaná dole uprostřed „58.“, signována vpravo dole „I[oannes] A[ndreas] Pfeffel j[unio]r exc[udit] A[ugustae] V[indelicorum]“ (1674÷1748), viz Thieme-Becker XXVI, s. 525, (14,2:10,1 cm); č. III tamtéž Ukřižovaný Ježíš s atributy dalších svatých s texty na podstavcích „Vulneratus est propter iniquitates nostras Attrit[us] est propter scelera nostra.“ a „Oblatus est quia ipse voluit non aperuit os suum propter scelus populi percussum. Es: 53.“ a s hlavním textem dole „In Hierusalem habitasse dicitur et mortuus esse ADAM, unde et locus, in qua Crucifix Dom: noster est JESUS CHRISTUS, Calvaria appellatur quod ibi sit antiqui hominis Calvaria cendita; ut secundi ADAM, id est Christi sanguis [sic] de Cruce stillans prim [sic] ADAM et jacentis protoplasti peccata dilueret. HIERONIM: epist: ad Marcella[m].“, číslovaná dole uprostřed „9“, signována vpravo dole „Mart[inus] Engelbrecht excud[it] A[ugustae] V[indelicorum]“ (1684÷1756), viz Thieme-Becker X, s. 534, (15,1:9,3 cm). č. IV mezi pp. 8÷9 Kristus nesoucí kříž s textem „Si quis vult post me venire, abneget semelipsum et tollat crucem suam et sequatur me.“, číslovaná dole uprostřed „84.“, signována vpravo dole „Martin Engelbrecht excud[it] A[ugustae] V[indelicorum]“ (1684÷1756), viz Thieme-Becker X, s. 534, (15,1: 9,9 cm); č. V tamtéž â€žS. IOANNES BAPTISTA.“, číslovaná dole uprostřed „56.“, signována vpravo dole „I[oannes] A[ndreas] Pfeffel j[unio]r exc[udit] A[ugustae] V[indelicorum]“ (1674÷1748), viz Thieme-Becker XXVI, s. 525, (14,6:10,0 cm); č. VI mezi pp. 20÷21 „S. ANTONIUS EREMITA.“, číslovaná dole uprostřed „77.“, signována vpravo dole I[oannes] A[ndreas] Pfeffel j[unio]r exc[udit] A[ugustae] V[indelicorum]“ (1674÷1748), viz Thieme-Becker XXVI, s. 525, (14,2:9,8 cm); č. VII tamtéž â€žSalutatio Angelica.“, nečitelně číslovaná dole uprostřed, signována vpravo dole „I[oannes] A[ndreas] Pfeffel j[unio]r exc[udit] A[ugustae] V[indelicorum]“ (1674÷1748), viz Thieme-Becker XXVI, s. 525, (14,3: 9,8 cm); č. VIII mezi pp. 24÷25 „Nativitas D: N. I: C:“ s textem „Pastores loquebantur ad invicem, videamus hoc Verbum; quod factum est. Luc: C: 2.“, číslovaná dole uprostřed „40.“, signována vlevo dole „I[oannes] Holzer inv[enit]“ (1709÷1740), viz Thieme-Becker XVII, s. 415, vpravo dole „I[oannes] A[ndreas] Pfeffel j[unio]r exc[udit] A[ugustae] V[indelicorum]“ (1674÷1748), viz Thieme-Becker XXVI, s. 525, (14,6:10,0 cm); č. IX tamtéž Anděl Strážný s textem „Angelus enim meus vobiscum est“, číslovaná dole uprostřed „31.“, signována vpravo dole „I[oannes] A[ndreas] Pfeffel j[unio]r excud[it] A[ugustae] V[indelicorum]“ (1674÷1748), viz Thieme-Becker XXVI, s. 525, (14,8:10,0 cm); č. X mezi pp. 32÷33 „PERFECTUM EXEMPLAR CHRISTIANARUM FAMILIARU[m].“ s textem „Iosephus, Ioachim, Anna et Iesusque Maria, Virtute his sextum jungere te studeas.“, číslovaná dole uprostřed „79.“, signována vpravo dole „Mart[inus] Engelbrecht exc[udit] A[ugustae] V[indelicorum]“ (1684÷1756), viz Thieme-Becker X, s. 534, (15,2: 9,9 cm); č. XI tamtéž â€žS. VERONICA“, číslovaná dole uprostřed „28.“, signována vpravo dole „I[oannes] A[ndreas] Pfeffel j[unio]r excud[it] A[ugustae] V[indelicorum]“ (1674÷1748), viz Thieme-Becker XXVI, s. 525, (14,7:10,0 cm); č. XII mezi pp. 40÷41 „FAMILIA SACRA.“, číslovaná dole „3.“, signována vpravo dole „I[oannes] A[ndreas] Pfeffel j[unio]r excud[it] A[ugustae] V[indelicorum]“ (1674÷1748), viz Thieme-Becker XXVI, s. 525, (14,8:10,0 cm); č. XIII tamtéž â€žS. FRANCISCUS SERAPH.“, číslovaná dole „13.“, signována vpravo dole „I[oannes] A[ndreas] Pfeffel j[unio]r excud[it] A[ugustae] V[indelicorum]“ (1674÷1748), viz Thieme-Becker XXVI, s. 525, (14,7:9,9 cm); č. XIV mezi pp. 48÷49 „S. SEBASTIANUS.“ s textem „Peculiaris Patronus contra Pestem.“, číslovaná dole „57.“, signována vpravo dole „I[oannes] A[ndreas] Pfeffel j[unio]r excud[it] A[ugustae] V[indelicorum]“ (1674÷1748), viz Thieme-Becker XXVI, s. 525, (14,8:10,0 cm); č. XV tamtéž S. MARIA MAGDALENA POENITENS.“ s textem „Gaudium Coelicolarum super poenitentiam peccatorum. Dico vobis, Gaudium erit coram Angelis Dei, super uno peccatore resipiscente. Luc. 15. v. 10.“, číslovaná dole uprostřed „28.“, signována vpravo dole „Martin Engelbrecht excud[it] Aug[ustae] Vind[elicorum]“ (1684÷1756), viz Thieme-Becker X, s. 534, (15,0: 9,7 cm); č. XVI mezi pp. 64 až 65 „S. S. Quatuordecim Auxiliatores.“, číslovaná dole uprostřed „29.“, signována vpravo dole „I[oannes] A[ndreas] Pfeffel j[unio]r excud[it] A[ugustae] V[indelicorum]“ (1674 ÷1748), viz Thieme-Becker XXVI, s. 525, (14,7:10,0 cm); č. XVII tamtéž â€žFuga Christi in Aegyptum.“, číslovaná dole uprostřed „2.“, signována vpravo dole „I[oannes] A[ndreas] Pfeffel j[unio]r excud[it] A[ugustae] V[indelicorum]“ (1674÷1748), viz Thieme-Becker XXVI, s. 525, (14,7:9,9 cm); č. XVIII mezi pp. 72÷73 Ježíš nesoucí kříž s textem „Si quis vult post me venire, abneget semelipsum et tollat crucem suam et sequatur me.“, číslovaná dole uprostřed „84.“, signována vpravo dole „Martin Engelbrecht excud[it] A[ugustae] V[indelicorum]“ (1684÷1756), viz Thieme-Becker X, s. 534, (táž jako mezi pp. 8÷9, 15,2: 9,9 cm); č. XIX tamtéž Ukřižovaný Ježíš s textem „Inclinato Capite emisit Spiritum.“, číslovaná dole uprostřed „74.“, signována vpravo dole „I[oannes] A[ndreas] Pfeffel j[unio]r exc[udit] A[ugustae] V[indelicorum]“, (14,7:9,8 cm); č. XX mezi pp. 96÷97 „S. IOANNES NEPOMUCENUS.“, číslovaná dole uprostřed „20.“, signována vpravo dole „I[oannes] A[ndreas] Pfeffel j[unio]r exc[udit] A[ugustae] V[indelicorum]“ (1674÷1748), viz Thieme-Becker XXVI, s. 525, (14,8:10,0 cm); č. XXI tamtéž â€žS. BARBARA.“, číslovaná dole uprostřed „67.“, signována vpravo dole „Mart[inus] Engelbrecht excud[it] A[ugustae] V[indelicorum]“ (1684÷1756), viz Thieme-Becker X, s. 534, (15,0:9,7 cm); č. XXII mezi pp. 104÷105 „S. WALPURGA.“, číslovaná dole uprostřed „35.“, signována vpravo dole „I[oannes] A[ndreas] Pfeffel j[unio]r sc[ulpsit] et excud[it] A[ugustae] V[indelicorum]“ (1674÷1748), viz Thieme-Becker XXVI, s. 525, (14,8: 9,8 cm); č. XXIII tamtéž â€žS. PETRUS.“ s textem „Gallus cantavit flevit amare.“, číslovaná dole uprostřed „71.“, signována vpravo dole „I[oannes] A[ndreas] Pfeffel j[unio]r exc[udit] A[ugustae] V[indelicorum]“ (1674÷1748), viz Thieme-Becker XXVI, s. 525, (14,3:10,1 cm); č. XXIV mezi pp. 144÷145 „S. ANTONIUS DE PADUA.“, číslovaná dole uprostřed „76.“, signována na podstavci „I[gnazio] Ca[p]pello inv[enit]“ (1689÷1768), viz Thieme-Becker V, s. 551, a vpravo dole „I[oannes] A[ndreas] Pfeffel j[unio]r excud[it] A[ugustae] V[indelicorum]“ (1674÷1748), viz Thieme-Becker XXVI, s. 525, (14,7:9,9 cm); č. XXV tamtéž Neposkvrněné početí Panny Marie s textem „Speculum sine Macula.“, číslovaná dole uprostřed „75.“, signována vpravo dole „I[oannes] A[ndreas] Pfeffel j[unio]r exc[udit] A[ugustae] V[indelicorum]“ (1674÷1748), viz Thieme-Becker XXVI, s. 525, (14,7:9,9 cm); č. XXVI mezi pp. 176 až 177 „IMMACULATA CONCEP. BEAT. MARIAE VIRG.“ s textem „Macula non est in te.“, číslovaná dole uprostřed „37.“, signována vpravo dole „Mart[inus] Engelbrecht exc[udit] A[ugustae] V[indelicorum]“ (1684÷1756), viz Thieme-Becker X, s. 534, (15,2:9,9 cm); č. XXVII tamtéž â€žS. JOANNES NEPOMUCENUS MARTIR.“ s textem „Singularis Patronus contra infamiam.“, číslovaná dole uprostřed „31“, signována vpravo dole „Martin Engelbrecht exc[udit] A[ugustae] V[indelicorum]“ (1684÷1756), viz Thieme-Becker X, s. 534, (15,0: 9,8 cm); na p. 205 vlepena mědiryta. č. XXVIII „S. GEORGIUS.“, číslovaná dole uprostřed „36.“, signována vpravo dole „I[oannes] A[ndreas] Pfeffel j[unio]r excud[it] A[ugustae] V[indelicorum]“ (1674÷1748), viz Thieme-Becker XXVI, s. 525, (14,8:10,3 cm) a na p. 215 vlepen akvarel na červeném hedvábí. č. XXIX, zobrazující roucho (sv. Františka ?) s andělem nahoře, s textem dole „angeriert den H. Rock d. 12ten Abril [!] 1734.“, nesignováno (27,4:18,0 cm).

Vazba : prkénková, potažená tmavě červeným sametem a opatřená kvalitním kováním ze stříbra, kryjícím obě desky i hřbet: bohaté reliéfní rozvilinky, kvítky a andílci po celé ploše desek, na přední desce reliéf sv. Jana Nepomuckého (výška 5,5 cm) na mosazném plechu, s atributy (vpravo kalich na knize, nad reliéfem pět hvězd kolem jazyka), pod světcem reliéfní scéna zobrazující svržení Jana Nepomuckého z Karlova mostu do Vltavy. Na zadní desce reliéf sv. Walpurgy s berlou, lilií, knihou a reliéfním zobrazením jejího hrobu. Oba světci, stejně jako zobrazené scény, v reliéfních kartuších. Na pant zavěšené kování hřbetu s bohatými reliéfními rozvilinkami, zakončení ořízky chráněno půlkruhovým kováním s andílkem uprostřed, dvě funkční kovové spony s uchycením na čep s knížecími znaky na vnější straně a revizním puncem „12. B“ na obou sponách, na vnitřní straně spodní spony punc s č. „12“ a monogram klenotníka „NW“ (podle katalogu výstavy Pražské baroko z r. 1938 Nigrin, Thieme-Becker a Toman zlatníka tohoto jména neznají), oba centrální reliéfy a spony vyztuženy mosaznou destičkou, zlacená ořízka zdobená vypichovanou linkou a v rozích vytlačovanými ornamenty, přídeští ze zeleného hedvábí.