Digitalizované rukopisy ze sbírek ZČM - [Korán]


Zpět na seznam rukopisů
Signatura : 513 C 001
Materiál : papír ; Datace : 17.-18. stol. ;
Jazyk : arabština, perštin ;
513 C 001 - 513_C_001______0P5NN3000FC.JPG
Popis : Text a jednotlivé kapitoly jsou řazeny klasicky od nejdelší súry po nejkratší. První je tzv. Fátiha tj. Otevíratelka knihy - úvodní kapitola Koránu. Následuje nejdelší kapitola knihy Baqarat tj. Kráva. Ostatní kapitoly plynule navazují na předchozí kapitolu a jsou uvozeny pouze úzkou iluminovanou kartuší obsahující název súry a počet veršů.

Výzdoba : Strana s kapitolou Fátiha (Otevíratelka) a některé další strany jsou zvýrazněny bohatou iluminací v modré, zlaté a černé barvě doplněné rostlinou ornamentací rámující první kapitolu či stranu kapitoly. Název dané kapitoly je uveden v modré barvou v kartuši nahoře, včetně uvedení údaje jestli se jedná o mekkánskou nebo medínskou súru. Text kapitoly je pak psán černým inkoustem na zlaceném podkladě v řádcích vymezených dvojlinkami. Nad tímto arabským textem je další text v provedený v červené barvě, který je patrně perským překladem originálního arabského textu (dle původního popisu). Kromě Fátihy je podobným způsobem iluminována první strana druhé kapitoly Baqarat, dvojstrana sedmnácté kapitoly Banú Israí´la (Dítka Izraele/Noční cesta) pojednávající o Muhammadově cestě do nebe a poslední dvě kapitoly sto třináct Al-Falaq (Záře jitřní) a sto čtrnáct An-Nás (Lidé). Dolní kartuš nese informace o obsahu kapitoly s uvedením počtu veršů. Na běžné stránce kapitoly je text v rámci vyznačeném zlatými a modrými linkami. Celá dvoustrana je pak rámována zlaceným ornamentem mezi dvěma černými dvojlinkami. Ve vnitřním dolním okraji stránek je černým inkoustem, na některých stránkách zlaceně orámován, stránkový kustod. Mimo vlastní text Koránu jsou po stranách marginálie napsané červeným inkoustem, což jsou poznámky a komentáře. V pravém horním rohu je název aktuální kapitoly, v levém horním rohu rozdělení textu na třicet částí pro potřebu četby během měsíce. Kapitoly jsou dále děleny na třetiny slovními termíny v okrajové části stránky. V této oblasti je dále vyznačeno písmenem ajn a číslovkou místo a počet úklonů, které by měl zbožný muslim vykonat.

Vazba : Kožená lepenková vazba, zdobená jednoduchou slepotiskovou výzdobou z tenkých pásků, které tvoří ve středovém poli kosočtvercový vzor. Deska titulní strany má typickou trojúhelníkou klopu.