Digitalizované rukopisy ze sbírek ZČM


Pro zobrazení rukopisu klikněte na náhled
Celkem rukopisu k dispozici : 28 na 6 stranách

Filtr :

SignaturaNázevPopisNáhled
513 A 001 Kniha příjmů a výdajů cechu pekařů Kniha příjmů a výdajů pekařského cechu v Plzni z let 1745-1852: na ff. 2r-16r česky zapsané cechovní příjmy z let 1745-1783. na ff. 16v-92v, 110r-150v a 153-160r pokračují pro léta 1788-1797 německy a jsou doplněny německými zápisy o vykonání kvartálních zkoušek tovaryšů z let 1788-1852. na ff. 93r-109v zapsána česky cechovní vydání z let 1745-1784, mj. pravidelně o vydáních "Na Pautie totiž Zeleno= a Swato=Horskau, tež Klatowskau" (tyto až do r. 1750). na ff. 151r-153r a 176r české zápisy z cechovních shromáždění z let 1760-1765 a roku 1745; Kniha příjmů a výdajů cechu pekařů
513 A 4 Korán - fragment Arabský fragment Koránu z poloviny 18. století; dochována část čtvrté súry nisá tj. Ženy (ff. 1r-15v, Hrbek, s. 524-542), a to verše 24 až 152; a část páté súry mayde, tj. Prostřený stůl (ff. 16v-30r, Hrbek, s. 600-611), a to verše 1-82, včetně úvodní tzv. basmaly s incipitem bismi al-llahi ar-rahmani ar-rahimi. Arabština, duktus nesíh, vokalizováno. Korán - fragment
504 B 023 Kvartalbuch Komotauer Innung der Müller 1642÷17 Kniha chomutovského cechu mlynářů (srov. např. f. 2r „Zu Comothau“) z let 1642÷1771, kam byly zapisovány poplatky tovaryšů, povolení k vandru a potvrzení o vyučení. Kvartalbuch Komotauer Innung der Müller 1642÷17
501 A 001 Missale ecclesiae Pragensis Exemplář neúplný (chybí fol. [a 4]). Staré rukopisné značení složek, přičemž úvodní kalendářová složka nebyla počítána. Některé listy byly vytištěny v nesprávném pořadí, proto byly již ve staré době vyříznuty a vlepeny na správné místo; srovnej listy [s]3-6, celá složka [L4]; složka [y8] je zpřeházena: 1,4,2,3,6,7,5,8. Četné latinské přípisky náboženského obsahu rukou 15.-16. stol. (fol.[H 5v] a fol. [I 3r]). Na fol. [a 2r] přípisek asi z 18. století: "Pertinet ad Conventum Sti Adalberti Fratrum Praedicat: Civitatis Ustensis". Někdy poté se kniha dostala z íšstí nad Labem do Plzně. Na fol. [I 5v-6r] české verše o Kristově vzkříšení. Na fol. [L lv] "De moribus introitus" (notovaný latinský text). Na fol. [L 4v] pod impressem přípisek rukou z konce 15. stol.: "Anno domini .M.cccc.xcvo die Secunda Octobris Reverendissimus in Christo pater et dominus Dominus Johannes Misenensis episcopus hanc ecclesiamque Cimiterium ast Summum altare Consecravit in honorem Sancti Adalberti episcopi, ffestivitatum Christi Beatissime marie, wenceslai, katherine martyris ac virginis. In latere dextro Altare consecratum est in honore Sanctissime crucis, Sebastiani atque Fabiani, Decem milia militum, Dorothee, Appolonie, Marthe electe, s. Brigitte. - Altare autem partis sinistre Est consecratum in honore Divi Georgij martyris, philippi et Jacobi apostolorum, Sigismundi, Martini, Wolffgangi, Margarethe, Ursule cum sodalibus. - Sacristie vero altare consecratum est in honore Sancti Leonardi, petri et pauli apostolorum, procopij, Mauricij sociorumque eius, Barbare martiris ac virginis." Jak nasvědčuje zmínka o kostele sv. Vojtěcha, byl tento pamětní zápis pořízen v íšstí nad Labem, srov. A. Podlaha, Catalogus codicum manu scriptorum, qui in archivio Capituli metropolitani Pragensis asservantur. Pragae 1923, str. 59 a 109. Průběžná novodobá foliace tužkou. Missale ecclesiae Pragensis
510 C 015 My Purgmistr Vidimus městské rady v Plzni z 29. prosince 1649 ověřující majestát císaře Matyáše datovaného 28. února 1614 ("we Cztwrtek Po Nediely Postnj Invocavit") ve Vídni, jímž potvrzuje starší privilegia udělené soukenickému cechu v Království českém císařem Ferdinandem, navíc zakazuje těm, kteří nejsou členy soukenického cechu, zvláště pak cizincům, skupovat a překupovat vlnu; na f. [1]v stručný soudobý regest "Vidimus Saukeniczkeho Ržemesla se dotykagiczj". My Purgmistr
Stránky : 1 2 3 4 5 6