Digitalizované rukopisy ze sbírek ZČM


Pro zobrazení rukopisu klikněte na náhled
Celkem rukopisu k dispozici : 28 na 6 stranách

Filtr :

SignaturaNázevPopisNáhled
510 C 004 [Antiphonarium fragm.] ff. 1r-8v: "Exaudi me et aggrega mecum patrem meum in aula sancta tua ...x... Quem dicu[n]t homines esse filium hominis dixit ihesus discipulis suis" Písmo: 1 ruka = gothica formata, neznámý písař z 2. poloviny 13. století. Torzo antifonáře zřejmě německé provenience z poloviny 13. století sekulárního původu. První arch (ff. 1 a 8) nenavazuje na zbývající část rukopisu, neboÅ¥ po oficiu sv. Víta (z něhož je dochován závěr prvního nokturna, třetí nokturno a začátek 1. antifony z Laudes (f. 1rv), následuje čtení z knihy Sapientia (neděle po sv. Duchu). [Antiphonarium fragm.]
504 C 004 [Antiphonarium Plsnense] ff. 1r-78v: "Dominica 1a Aduent[us] ad Psalmos feriales An[tiphon]a G-aude et laetare Jerusalem. Responsorium E-cce dies Finis I-n diebus illis saluabitur ... x ... [f. 76r: Vigilie defunctoru[m] maiores] ... Omnis spiritus. Ad Benedictus Antiphona. Animas fidelium." Na f. 27rv antifona "De S[ancto] Adalberto" Na ff. 28r-29r "De Sancto Georgio" Na ff. 50r-51r "In Festo Sancti Procopij" Na ff. 59v-61r "In Festo S[ancti] Bartholomaei Ap[osto]li" Na ff. 63r-64v "In Festo S[anctae] Ludmillae" Na ff. 65v-67r "In Festo Sancti Uenceslai" Na ff. 79r-84v zapsal rovněž Jiří Nigrinus další antifonu "In festo S. Sebastiani Martyris ad primas vesperas super Psal[mos] An[tiphonae]." Na f. 85rv s dodatkem "Alia Anti[phona] de s. Sebasti[ano] et Rocho" Písmo: 1 ruka = Jiří Nigrinus v r. 1616, gothica textualis formata. Antifonář (od Adventu po Vigilie defunctorum, tj. kompletní), který roku 1616 sepsal plzeňský měšÅ¥an a rektor kůru u sv. Bartoloměje Jiří Nigrinus, jak dosvědčuje závěrečný přípisek na f. 78v: "Ad laudem et gloriam Dei T[er] O[ptimi] M[aximi] honorem beatiss[imae] et gloriosiss[imae] Mariae Virginis, ac Omnium Sanctorum, existente Ad[modu]m R[everen]do in Chr[ist]o D[omino] M[agistro] Ioanne Sculteto a Lerchenfelz Archidia[conatus] Pilsn[ensis] Georgi[us] Nigrin[us] Ciuis Pilsnen[sis] Templi huius D[ivi] Bartholomaei tam inferioris quam superioris Chori Rector hunc libru[m] scripsit. ANNO CHRISTI 1616. orate pro eis." s pozdějším dodatkem "Ad[modu]m R[everen]dus in Chr[ist]o D[ominus] M[agister] Scultet[us] a L[erchenfelz] A[rchidiaconus] P[lsnensis] obijt 7. Januarij Anno D[omi]ni 1618." [Antiphonarium Plsnense]
513 C 001 [Korán] Text a jednotlivé kapitoly jsou řazeny klasicky od nejdelší súry po nejkratší. První je tzv. Fátiha tj. Otevíratelka knihy - úvodní kapitola Koránu. Následuje nejdelší kapitola knihy Baqarat tj. Kráva. Ostatní kapitoly plynule navazují na předchozí kapitolu a jsou uvozeny pouze úzkou iluminovanou kartuší obsahující název súry a počet veršů. [Korán]
Stránky : 1 2 3 4 5 6