Digitalizované rukopisy ze sbírek ZČM


Pro zobrazení rukopisu klikněte na náhled
Celkem rukopisu k dispozici : 28 na 6 stranách

Filtr :

SignaturaNázevPopisNáhled
510 C 002 Verzeichnis des Zunftvermögens der Stadt Freiburg Soupis majetku cechů Freiburgu im Űchtlande (Å výcarsko) z poloviny 15. století. na f. 1r patrně stejný písař připsal letopočet 1454 na f. 17v zapsán německy soudobý stručný regest Verzeichnis des Zunftvermögens der Stadt Freiburg
510 C 022 Wir Ferdinandt der Ander Diplom císaře Ferdinanda II. (1578÷1637), datovaný v Praze 24. dubna 1628, jímž povyšuje Clementa Radolta, sekretáře císařské dvorní komory, a jeho potomky do šlechtického stavu, uděluje mu erb a šlechtický titul. Podpis druhého signatáře nečitelný, pod plikou soudobý německý regest a poznámka Collath[ur]“, na plice poznámka „Ad mandatum Sac[r]ae Caes[ar]ae Maiestatis proprium Arnoldin v[on] Clarstain m[anu] p[ropria].“, na f. [1]v soudobý nečitelný podpis. f. 1r : WIR Ferdinandt der Ander, von Gottes gnaden, Erwöhlter Römischer Kaiser, Zu allen Zeiten Mehrer deß Reichs, in Germanien, Zu Hungarn, Böhaimb, Dalmatien, Croatien unnd Sclauonien etc. König, [...], damit der Ersam, Gelehrt, Unnßer unnd deß Reichs liebe getrewen, Clement Radolt, Unnßer HoffCammer Secretarius vor Unnß sunderbar berüembt worden ... x ... Geben auf Unnßerm Königlichen Schlosß Zu Prag, den Vier und Zwaintzigsten [sic] Monats tag Aprilis, Nach Christj Unnßers lieben Herren unnd Seeligmachers Geburtt, Sechtzehenhundert acht und Zwaintzig, Unserer Reiche, deß Römischen im Neünten, deß Hungerischen im Zehenden unnd deß Behaimischen im ailfften Jahren. Ferdinand Wir Ferdinandt der Ander
510 C 021 Wir Rudolff der Annder Diplom císaře Rudolfa II. (1552÷1612), datovaný 16. srpna 1604 v Praze, jímž povyšuje bratry Carla, Christopha, Jacoba, Albrechta a Wilhelma Elsenhamery a jejich potomky do šlechtického stavu, uděluje jim erb a šlechtický titul „Elsenhaimern von Elsenhaim“. Podpis druhého signatáře nečitelný, pod plikou soudobý německý regest a poznámka Collath[ur]“, na plice poznámka „Ad mandatum Sac[r]ae Caes[ar]ae Maiestatis proprium An[dreas] Hannewaldt m[anu] p[ropria].“, na f. [1]v soudobý podpis „R Sartor m[anu] p[ropria]“ (?). f. 1r : Wir Rudolff der Annder, von Gottes genaden [!], Erwohlter Römischer Kaiser, Zü allen Zeiten, Mehrer des Reichs in Germanien, Zu Hungern, Behaim, Dalmatien, Croatien unnd Sclauonien etc. König, [...], damit Unnsere unnd des Reichs liebe getrewen, Carl, Cristoph, Jacob, Albrecht unnd Wilhelm, die Elsenhamer, Gebrüedere, vor Unnser Kaiserlichen Mayestëtt berüembt worden ... x ... Der geben ist auf Unnserm Königlichen [!] Schloß Zu Prag, den SechZehenden tag, des Monats Augusti, Nach Christi Unnsers lieben herrn unnd Seligmachers Gepurt [!], SechZehenhundert unnd im Vierten, Unserer Reiche, des Römischen, im Neün unnd Zwannzigisten [!], des Hungerischen, im Zway unnd Dreissigisten, unnd des Behaimischen, auch im Neun unnd Zwannzigisten Jahren. Rudolff m[anu] p[ropria] Wir Rudolff der Annder
510 CH 1 Život Buddhy Kambodžský přepis životopisu Buddhy pocházející z Thajska z období Mahavatthu, zapsaný v balej-sanskrtu; datace ani bližší podrobnosti o písaři, vzniku apod. nezjištěny. Autorem patrně jeden písař jménem Phok. Život Buddhy
510 C 001 Zunftartikeln der Stadt Freiburg Opis cechovních písemností, nejčastěji cechovních artikul města Freiburgu im Űchtlande (Å výcarsko) z poloviny 15. století; na ff. 1r-3r "Item züm Erst[e]n von den Smiden" na f. 3rv "Von den Messersmiden" na ff. 4r-7v "Der gewantsnider [!] und Kremer ordenung etc." na ff. 8r-10v "Der Metzig[er] ordenunge etc." na ff. 11r-13r "Der snider [!] Satzung." na f. 13rv "Von den Tüchstherern" na ff. 14r-15r "Der brotbecken Ordenunge." na f. 15v "Vff montag nach Sant Martgarethen tag Anno m[ilesimo] q[uadrigentesimo] lvjto ist der Rat überkomen dire [sic] nachgeschriben ding" na ff. 16r-17r "Kursener Ordnung" na ff. 18r-19r "Zimerlut ordnung" na ff. 20r-21r "Der Reblut Ordnung" na f. 21v "Balierer ordenu[n]g vff Jr [sic] a[n]bringen durch ein Rat Angesehen wie hernach volget" na f. 22r "Der müller ordnu[n]g" (text škrtnut, totéž na ff. 22v-23r) Zunftartikeln der Stadt Freiburg
Stránky : 1 2 3 4 5 6